logo Swistokaa
symbool
Website gemaakt doorWelkom bij de Stichting SwiStoKaa

Malawi
De Stichting SwiStoKaa is een initiatief van drie mensen die tijdens een rondreis in Malawi getroffen werden door de armoede, maar ook de mogelijkheden zagen om hier verbetering in te brengen.


Wie wij zijn
Wij zijn een stichting met drie bestuursleden: Ronald Lanting, Jannie Lanting en Riekje Keijzer. De bestuursleden ontvangen geen enkele vorm van beloning. Onze vliegtickets en hotelkosten betalen wij zelf. Via de link Doel vindt u meer over ons.


Ons eerste project
Daarom besloten we om nog een keer naar Malawi te gaan, alleen deze keer niet met alleen onze koffers, maar ook met een zeecontainer, gevuld met hulpgoederen voor een ziekenhuis, weeshuizen en schooltjes. De kosten van de container werden betaald met geld van particulieren en enkele bedrijven. De inhoud bestond uit spullen die werden geschonken door particulieren en uit eigen spullen. Het inzamelen werd een heel avontuur, maar uiteindelijk kregen we de container vol en konden we in september 2006 de container uitladen in Malawi en de spullen verdelen.


Meedoen
Meer informatie op de pagina donaties.


Financieel verslag 2022


In: € 11.997,70
Particuliere giften € 3317,70
St.OPA, Kringloop € 7250,00
Vaste sponsoren € 1430,00

Uit: € 10.424,57
Rehab Centre, speeltoest, auto, lesmachines € 3.500
Onderwijzersfees, bankjes, lesmat. AFPS € 6.000
Transactiekosten betalingsverkeer € 361,70
Kerstzegels/PR € 562,87


01-01-2022 saldo: € 13.781,83
31-12-2022 saldo: € 15.354,96

Beleidsplan

Stichting SwiStoKaa
KvK 02096413/ RSIN817389180
Postadres: Johannes Vermeerlaan 5, 9663 BT Nw.Pekela
E-mail: riekjek@xs4all.nl of info@stichting-swistokaa.com
Tel.nr. 0515-426315
Rek.nr. NL10INGB0004929477
Website: www.stichting-swistokaa.com
Bestuur: R.Lanting, voorzitter, J,Lanting, secretaris, R.Keijzer, penningmeester.

Doelen van onze stichting staan vermeld op onze website onder het kopje Doel, evenals het beloningsbeleid.
Het vermogensbeheer wordt gedaan door de penningmeester (R.Keijzer). Zowel penningmeester als secretaris hebben toegang tot de rekening. Transacties worden pas verricht als alle drie bestuursleden akkoord gaan. De stichting zorgt voor voldoende reserve om continuïteit tewaarborgen indien inkomsten verminderen. Getracht wordt de reserve te borgen tussen €15.000 en €20.000.
In de statuten van de stichting ligt vastgelegd hoe de gelden besteed zullen worden bij opheffing. De stichting heeft geen winstbejag en leent geen geld.
Het werven van fondsen gebeurt middels presentaties, mond op mond reclame en een jaarlijkse kerstnieuwsbrief. Projecten worden gesteundindien er voldoende geld voor is.

Doelstellingen 2021-2023

- Verder opknappen Rehabilitatiecentrum voor straatkinderen.
Aanleggen van latrines: 2 gebouwtjes, 1 voor meisjes en 1 voor jongens met elk 2 wc’s.
Voorzien van school- en spelmaterialen.

- Ondersteunen “adoptiezoon” Rafael met zijn taxibedrijfje.

- Inrichten keuken van de Andrina Frances Primary School.
Het blijven voorzien van de Andrina Francis Primary School van schoolmaterialen, uitbreiden aantal onderwijzers.