adres
adres

De stichting

De Stichting SwiStoKaa is een privé-initiatief van de hieronder afgebeelde mensen. Zij vormen tevens het bestuur:

Ronald Lanting    Jannie Lanting   Riekje Keijzer  
v.l.n.r.Ronald, voorzitter, Jannie, secretaris, Riekje, penningmeester.Doel

Het doel van de stichting is:

- Structureel en kleinschalig steunen van kinderen in zuidelijk Afrika.

- Het verbeteren van de voorzieningen in weeshuizen en scholen.

- Het ondersteunen van kinderen als financien ontbreken, opdat zij naar school kunnen.

- Het ondersteunen van dorpen in hun ontwikkeling ter verbetering van de leefomstandigdheden.

- Het zenden van humanitaire hulpgoederen.

- De stichting schenkt niet rechtstreeks geld.

Onze stichting is ingeschreven bij k.v.k. onder nummer 02096413, RSIN/Fiscaalnr.817389180.

Onze stichting is ANBI-geregistreerd (giften zijn aftrekbaar van uw belastingaangifte).

Folder